Program a výsledky

I. časť základná sk. A

ŠHK 37 Piešťany, s.r.o. ŠHK 37 Piešťany, s.r.o.
:
17.10.2020
MŠK Púchov MŠK Púchov
MŠK Púchov MŠK Púchov
:
24.10.2020
HO HAMIKOVO O.Z Hamuliakovo HO HAMIKOVO O.Z Hamuliakovo
HK 91 Senica HK 91 Senica
:
31.10.2020
MŠK Púchov MŠK Púchov
MŠK Púchov MŠK Púchov
:
07.11.2020
HK Brezno HK Brezno
HK Indian Žiar nad Hronom  HK Indian Žiar nad Hronom
:
14.11.2020
MŠK Púchov MŠK Púchov
MŠK Púchov MŠK Púchov
:
17.11.2020
HK Iskra Partizánske HK Iskra Partizánske