Kontakt

Adresa a emaily

MŠK Púchov s.r.o.

Ul. 1. mája 834/29

020 01  Púchov

mskpuchov@mskpuchov.sk

Telefónne kontakty

správa spločnosti: +421 42 4632 440

sekretariát futbalového klubu: +421 42 4468 205

pokladňa krytej plavárne: +421 918 651 179

Ing. Peter Žiačik? - manažér:  421 905 475 374

Rastislav Horečný - prevádzkar: +421 905 535 856